Menekinedistäminen

Menekinedistäminen

Hyödyt

  • Vaikuttaa suoraan myyntiin.
  • Menekinedistäminen on muutakin kuin vain viestintää.

Haasteet

  • Viestin elinkaaren pidentäminen haasteellista.
  • Kustannukset.

Menekinedistämisen eli myynninedistämisen tarkoitus on tarjota konkreettisia yllykkeitä, jotka lisäävät kysyntää kohderyhmässä. Menekkikampanjoinnin kanavia ovat messut, sponsorointi, tapahtumamarkkinointi, myymälämainonta sekä mainos- ja liikelahjat.

Moni menekinedistämisessä käytetty viestintäväline on mediamääritelmän harmaalla alueella. Kanavilla on muitakin käyttötarkoituksia, jopa tärkeämpiä kuin massaviestintä. Esimerkiksi messuilla yrityksen osasto näkyy vieraille ulkomainoksen tavoin, mutta näkyvyyttäkin olennaisempaa voi olla keskusteluetäisyydeltä tapahtuva myyntityö.

Menekinedistämisen kanavat ovat joka tapauksessa erottamaton osa yrityksen mediastrategiaa. Seuraavassa käsitellään lyhyesti jokaiseen menekinedistämistapaan kuuluvat viestinnälliset näkökohdat.

Menekinedistämisen tarkoitus on:

Messut

Messuilla yritys voi lyhyessä ajassa lisätä tunnettavuutta ja luoda useita suoria kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin. On olemassa laajoille kohderyhmille tarkoitettuja yleismessuja ja selkeästi rajatuille segmenteille suunnattuja erikoismessuja.

Messuilla yrityksen näkyvyys on hyvin konkreettista ja havainnollista. Tuotteita ja palveluita voidaan esitellä itse tai asiakkaat voidaan päästää kokeilemaan niitä. Toisaalta suuren yleisömäärän houkuttelu ja käsittely asettaa haasteita omalle messuosastolle ja -henkilöstölle.

Sponsorointi

Sponsorointi on vastikkeellista yhteistyötä yrityksen ja sponsoroitavan yksilön, yhteisön tai tapahtuman välillä. Sponsoroitava saa rahoitusta omalle toiminnalleen ja yritys saa oman nimensä myönteisesti esille. Sponsoroitavia aloja ovat yleensä urheilu tai kulttuuri.

Sponsoroinnilla toivotaan näkyvyyttä myös muissa medioissa. Näkyvyyden saaminen riippuu kohteen menestyksestä ja yleisön kiinnostuksesta. Riskejä sponsorointiin liittyy aina, koska kohteen maine ei ole yrityksen hallinnassa.

Sponsorointitoiminnan voi aloittaa suunnittelemalla sponsoroinnin kohteen itse ja ottamalla suoraan yhteyttä sponsoroitavaan kohteeseen. Sponsoroitavat ottavat yhteyttä myös itse potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin.

Tapahtumamarkkinointi

Tapahtumamarkkinointia ovat nimensä mukaisesti yrityksen järjestämät yleisötapahtumat. Tapahtuma on viesti, jonka luomia mielikuvia pyritään siirtämään yrityksen imagoon. Kampanjan onnistumisen kannalta on tärkeää, että yrityksen nimi tulee selvästi esille tapahtuman yhteydessä.

Tapahtumamarkkinointi jättää onnistuessaan pitkään säilyvän myönteisen muistijäljen. Pienellä budjetilla voi olla silti vaikeaa kehittää tapahtuma, joka saisi aikaan riittävän suuren vaikutuksen kohderyhmään.

Tietoa tapahtumamarkkinoinnista ja palveluista: STAY Suomen Tapahtumamarkkinointiyhdistys.

Myymälämainonta

Asiakkaat viimeistelevät ostopäätöksensä kaupassa. Siksi mainonnan sijoittaminen myymälään tai sen läheisyyteen on tehokas keino lisätä myyntiä. Myymälämainonta kiinnittää huomion ratkaisevalla hetkellä, muistuttaa tuotteesta, luo myönteisiä mielikuvia, vahvistaa ostopäätöstä ja aktivoi tekemään heräteostoksia. Mainostilana voidaan käyttää myymälän seiniä, lattioita, hyllyjä tai äänentoistoa.

Myymälämainonnalla voidaan vaikuttaa ainoastaan myymälässä asioiviin asiakkaisiin. Ihmiset täytyy siis houkutella ovesta sisään muilla keinoilla ennen kuin myymälämainonta voi onnistua.

Mainoslahjat, liikelahjat ja arvonnat

Mainos- ja liikelahjoja jaetaan potentiaalisille asiakkaille sekä muille sidosryhmille vierailujen ja messujen yhteydessä. Niiden tarkoitus on jättää myönteisiä mielikuvia ja vahvistaa olemassa olevia asiakkuuksia. Ihmiset esittelevät saamiaan mainoslahjoja myös tuttaville, joten niillä on myös puskaradiota kohentava vaikutus.

Lahjat vaihtelevat logollisista kuulakärkikynistä vaikkapa arvokkaisiin design-esineisiin. Kannattaa muistaa, että annettu lahja voi usein tuntua arvokkaammalta kuin saman arvoinen hinnan alennus itse tuotteesta tai palvelusta.

Arvonnat ja kilpailut ovat hyvä tapa yllyttää asiakkaita tulemaan myyjän luokse. Kilpailuja voidaan hyödyntää myös muuten kuin hetken houkuttimena. Osallistumisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja voi käyttää myöhemmin vaikkapa suoramarkkinointiin.

Kun yrityslahjaa suunnitellaan, on otettava huomioon, miten lahja sopii yhteen tavoitellun yritysmielikuvan kanssa. Kallis liikelahja antaa ymmärtää, että asiakasta arvostetaan todella paljon ja häntä halutaan palvella yksilöllisesti. Yksinkertaisempi mainoslahja sopii esimerkiksi kaupanpäälliseksi suuremmille massoille.

Yrityshaku — löydä yritykset ja palvelut Mediaoppaasta

Siirry yrityshakuun